Кафедра фінансів та менеджменту

Створення кафедри у 2002 році обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі економіки та менеджменту. Кафедра економіки та менеджменту здійснює підготовку фахівців, які добре обізнані у проблемах економіки, комерційної діяльності, бізнес - плануванні, формуванні економічної стратегії фірми, економічної та фінансової політики, банківської сфери.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

На кафедрі працює 14 науково-педагогічних співробітників.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності «Менеджмент», «Історія менеджменту», «Економіка підприємства», «Теорія організації», «Менеджмент», «Фінанси, гроші та кредит», «Основи маркетингу», «Облік і аудит», «Основи підприємницької діяльності», «Фінанси підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Охорона праці в галузі», «Організація проектування підприємства», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент організацій», «Мотиваційний менеджмент», «Основи проектного менеджменту», «Основи корпоративного управління», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Стратегічне управління підприємством», «Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Теорія фінансів», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз», «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», «Банківська система», «Інвестування», «Страхування». 

Науково-педагогічний склад кафедри

Цимбал Володимир ОлексійовичПортфоліо викладача

Корнійчук Віталіна ПетрівнаПортфоліо викладача

Іщенко Любов МиколаївнаПортфоліо викладача

Варениченко Володимир ПавловичПортфоліо викладача

Коркач Інна ВячеславівнаПортфоліо викладача

Задорожна Тетяна ПетрівнаПортфоліо викладача

Чекан Володимир ЮрійовичПортфоліо викладача

Рижкова Ніна ЄвгенівнаПортфоліо викладача

Почапський Станіслав МиколайовичПортфоліо викладача

Почапська Оксана ВікторівнаПортфоліо викладача

Тема науково - дослідної роботи кафедри «Стан та перспективи розвитку логістичних послуг на регіональному рівні» номер 00.11.06.35.23, затвердженої на 2021-2025 рр.

Мета дослідження: Дослідити сучасний стан та перспективи розвитку логістики на місцевому (Яготинська територіальна громада) та регіональному рівнях; побудувати раціональну логістичну модель реалізації державної регіональної політики та розробити напрямки удосконалення системи організації і управління регіональним розвитком; провести моніторинг транспортного потенціалу на регіональному рівні з метою виокремлення проблемних питань (підготовка статей, тез конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування).

До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» та науково-практичних конференцій із залученням крім викладачів кафедри, фахівців підприємств, організацій м.Яготина та Київської області.

Практична підготовка студентів проводяться на підприємствах (організаціях) виробничої та невиробничої сфер, що є юридичними особами. Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються інститутом і підприємствами (організаціями), умовами контрактів, заявками підприємств, організацій, власним вибором місця практики студентами.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств та об'єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, у науково-дослідних установах тощо.

Навчальний план  Освітньо-професійної програми "Менеджмент"

Яготинський інститут МАУП © 2018 Усі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!