Кафедра: Економіки та менеджменту

Створення кафедри у 2002 році обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі економіки та менеджменту. Кафедра економіки та менеджменту здійснює підготовку фахівців, які добре обізнані у проблемах економіки, комерційної діяльності, бізнес - плануванні, формуванні економічної стратегії фірми, економічної та фінансової політики, банківської сфери.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності «Менеджмент», «Історія менеджменту», «Економіка підприємства», «Теорія організації», «Менеджмент», «Фінанси, гроші та кредит», «Основи маркетингу», «Облік і аудит», «Основи підприємницької діяльності», «Фінанси підприємства», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Охорона праці в галузі», «Організація проектування підприємства», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент організацій», «Мотиваційний менеджмент», «Основи проектного менеджменту», «Основи корпоративного управління», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Стратегічне управління підприємством», «Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Теорія фінансів», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз», «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», «Банківська система», «Інвестування», «Страхування». 

Науково - педагогічний склад кафедри

Грицай Віктор Григорович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент. З 1995-1999 рр. - директор Панфильської дослідної станції. У 2000-2010 рр. працював на посадах начальника державної податкової інспекції у Яготинському, Бориспільському та Васильківському районах Київської області. У 2014 р. займав посаду голови Яготинської районної державної адміністрації. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 10 років.

Столяров Василь Федосійович - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АЕН України. Автор численних наукових публікацій, серед них монографії, статі у наукових фахових виданнях України, тези доповідей у матеріалах наукових конференцій, підручники, навчально-методичні посібники. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 40 років.

Щукін Борис Миколайович - кандидат економічних наук, доцент. Займав посаду старшого наукового співробітника Науково-дослідного економічного інституту. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 200 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України, тези доповідей у матеріалах наукових конференцій, навчально-методичні посібники. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 30 років.

Цимбал Володимир Олексійович - кандидат економічних наук, доцент. Займав посаду віцепрезидента Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 50 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Вареніченко Людмила Леонідівна - кандидат економічних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 100 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 30 років.

Чабан Віталій Григорович - кандидат економічних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 100 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 30 років.

Корнійчук Віталіна Петрівна- кандидат економічних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 50 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 15 років.

Іщенко Любов Миколаївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 50 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 25 років.

Грінчак Наталія Анатоліївна - доктор філософії в галузі економіки. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 50 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 15 років.

Огороднік Тетяна Дмитрівна - старший викладач. Автор великої кількості навчально-методичних розробок зі спеціальностей «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування». Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Почапська Оксана Вікторівна - старший викладач. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Рижкова Ніна Євгенівна - старший викладач. У 2003-2011 рр. обіймала посаду начальника відділу статистики у Яготинському районі. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Тема науково - дослідної роботи кафедри «Стан та перспективи розвитку логістичних послуг на регіональному рівні» номер 00.11.06.35.23, затвердженої на 2021-2025 рр.

Мета дослідження: Дослідити сучасний стан та перспективи розвитку логістики на місцевому (Яготинська територіальна громада) та регіональному рівнях; побудувати раціональну логістичну модель реалізації державної регіональної політики та розробити напрямки удосконалення системи організації і управління регіональним розвитком; провести моніторинг транспортного потенціалу на регіональному рівні з метою виокремлення проблемних питань (підготовка статей, тез конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування).

До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» та науково-практичних конференцій із залученням крім викладачів кафедри, фахівців підприємств, організацій м.Яготина та Київської області.

Практична підготовка студентів проводяться на підприємствах (організаціях) виробничої та невиробничої сфер, що є юридичними особами. Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються інститутом і підприємствами (організаціями), умовами контрактів, заявками підприємств, організацій, власним вибором місця практики студентами.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств та об'єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, у науково-дослідних установах тощо.