Кафедра: Соціальної роботи та соціології

Створення кафедри у 2002 році обумовлено розвитком соціальної роботи в Україні та викликано необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі соціальної роботи.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

- Галузь знань 23 «Соціальне забезпечення», спеціальність 231 «Соціальна робота», спеціалізація «Соціально-правова робота» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності «Соціальна робота», «Соціальна політика», «Історія соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи», «Етика соціальної роботи», «Методи соціальної роботи», «Практикум в соціальній роботі», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «АРМ соціального працівника», «Спеціалізовані служби у соціальній сфері», «Соціальна і демографічна статистика», «Психологія особистості», «Соціальна педагогіка», «Методи та організація соціальних досліджень», «Правові засади соціальної роботи», «Соціальна психологія», «Основи реабілітології», «Соціальний аудит і інспектування», «Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі», «Основи психодіагностики та психоконсультації», «Недержавний сектор у соціальній сфері», «Введення професійних документів», «Менеджмент соціальної роботи», «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах», «Загальна соціологія».

Науково-педагогічний склад кафедри

 Чорноштан Євгеній Валерійович - завідувач кафедри, доктор філософії в галузі політології. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 20 наукових працях, серед них статті у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 10 років.

 Михайленко Сергій Миколайович - кандидат історичних наук, доцент, магістр соціології державного управління та місцевого самоврядування. Автор близько 100 наукових публікацій, в тому числі монографії «Становлення та розвиток народницької вітчизняної історіографії (середина ХІХ - поч. ХХ століття)». У 2018-2021 рр. обіймав посаду завідуючого Картинною галереєю КЗ КОР «Яготинський історичний музей». Стаж науково-педагогічної діяльності становить 20 років.                                                                                                      Гордієнко Михайло Григорович - кандидат політичних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 150 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України, тези доповідей у матеріалах наукових конференцій, навчально-методичні посібники. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.                       Мартинюк Іван Володимирович - кандидат філософських наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 50 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України, тези доповідей у матеріалах наукових конференцій, навчально-методичні посібники. Працював на посаді головного спеціаліста МОН України. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 40 років.                                                 Хаметова Людмила Михайлівна - старший викладач. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 20 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій, навчально-методичні посібники. Член європейської асоціації психотерапевтів (Посвідчення члена УСП №555/18). Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 10 років.                                           Ткаченко Олександр Миколайович - старший викладач, магістр з правознавства. З 2010 р. займає посаду завідувача заочної форми навчання Яготинського інституту ПрАТ «ВНЗ» МАУП». Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.                                                                    Воробей Ілля Вікторович - старший викладач, магістр з правознавства. Понад 20 років займається адвокатською діяльністю. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 20 років.                                                                                  Іващенко Галина Віталіївна - старший викладач. З 2010 по 2018 рр. займала посаду директора Яготинського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 40 років.                                                                                             Коноваленко Олександр Григорович - викладач, магістр з правознавства. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 5 років.                                           Кир'ян Леся Анатоліївна - викладач. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 5 років.

Тема науково - дослідної роботи кафедри

  «Особливості соціальної роботи з молоддю в сучасних умовах» номер 00.11.00.41.41, затвердженої на 2021-2025 рр.

Мета дослідження: Проаналізувати стан та перспективи соціальної роботи з молоддю на місцевому (Яготинська територіальна громада) та регіональному рівнях; визначити підходи та технології до соціальної роботи з молоддю; проаналізувати правові засади соціального захисту молоді та запропонувати напрями удосконалення нормативно-правової бази; запропонувати шляхи вдосконалення організації діяльності суб'єктів місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики (підготовка статей, тез конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування).

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

«Актуальні проблеми молодіжної політики» (керівник - д.ф. в г.п. Чорноштан Є.В.);

«Правові аспекти соціальної роботи» (керівник - викладач Коноваленко О.Г.);

«Краєзнавство» (керівник - к.і.н., доцент Михайленко С.М.).

Базовими установами для проведення практики студентів є різні державні та недержавні установи і організації (державні соціальні служби, притулки для дітей, реабілітаційні центри, українські й міжнародні благодійні та громадські організації).

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів.

Забезпечуються сталі зв'язки з потенційними місцями працевлаштування випускників. Регулярно відбуваються зустрічі студентів з керівниками та відповідальними представниками установ та підприємств, що є роботодавцями майбутніх фахівців.

Випускники кафедри можуть працювати в державних установах, що займаються плануванням та розробкою програм підтримки соціально незахищених груп населення; в громадських та благодійних організаціях а також в комерційних організаціях, що надають соціальні послуги; науково-дослідницьких організаціях, що займаються вивченням соціальних проблем.

Виїздні практичні заняття студентів спеціальності "Соціальна робота" 

У рамках навчального плану студенти Яготинського інституту та коледжу, спеціальності "Соціальна робота" взяли участь у виїздному практичному занятті на базі Соціально реабілітаційного центру для дітей та молоді з функціональними обмеженнями Деснянського району м. Києва. Така форма роботи стала можливою завдяки договору про співпрацю закладів та сприяння директора Центру Чунарьова А.В. (випускника Яготинського МАУП). Студенти працювали у групах (рольова гра), з документами, ознайомилися з роботою психолога, реабілітолога, соціального працівника, специфікою та формами роботи з людьми з особливими потребами, застосували свої теоретичні знання на практиці, та отримали неоціненний досвід.

В рамках реалізації принципу дуальної освіти студенти Яготинського інституту та коледжу спеціалізації "Соціальна робота" відвідали міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Бровари. Майбутні соціальні працівники ознайомилися з роботою закладу, поспілкувалися з педагогами, взяли участь у проведенні практичних розвиваючих занять з вихованцями та інтерактивних ігор. Всіх студентів вразила атмосфера емоційного тепла та затишку центру, батьківської любові до дітей з боку вихователів та персоналу (77 осіб), технічне оснащення та методичне наповнення (кімната Моктесорі, мультимедійні дошки, надсучасний японський ліфт, сольові кімнати). Директор центру запросив студентів для проходження практики та працевлаштування по закінченні вузу. День перебування в Центрі промайнув, як одна мить, залишивши по собі незабутні враження та сльози радості та надхнення від спілкування.