Кафедра cоціальної роботи 

Кафедра «Соціальної роботи» здійснює підготовку якісних фахівців у галузі соціальної роботи. 

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад у кількості 9 співробітників. 

Місія кафедри полягає у розвитку професійно-компетентного фахівця соціальної галузі, здатного розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній і соціально-педагогічній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, пов'язаних із реалізацією соціальної та виховної політики держави через здійснення соціально-виховної, просвітницької, рекламно-інформаційної, корекційно-реабілітаційної діяльності, соціально-правового захисту та соціальної допомоги різним категоріям населення з метою їх сталого розвитку.

Тема науково - дослідної роботи кафедри

  «Особливості соціальної роботи з молоддю в сучасних умовах» номер 00.11.00.41.41, затвердженої на 2021-2025 рр.

Мета дослідження: Проаналізувати стан та перспективи соціальної роботи з молоддю на місцевому (Яготинська територіальна громада) та регіональному рівнях; визначити підходи та технології до соціальної роботи з молоддю; проаналізувати правові засади соціального захисту молоді та запропонувати напрями удосконалення нормативно-правової бази; запропонувати шляхи вдосконалення організації діяльності суб'єктів місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики (підготовка статей, тез конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування).

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки:

«Актуальні проблеми молодіжної політики» (керівник - д.ф. в г.п. Чорноштан Є.В.);

«Волонтерський гурток Милосердя» (керівник - викладач Михайліченко Л.Ф.);

«Краєзнавство» (керівник - к.і.н., доцент Михайленко С.М.).

Базовими установами для проведення практики студентів є різні державні та недержавні установи і організації (державні соціальні служби, притулки для дітей, реабілітаційні центри, українські й міжнародні благодійні та громадські організації).

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів.

Забезпечуються сталі зв'язки з потенційними місцями працевлаштування випускників. Регулярно відбуваються зустрічі студентів з керівниками та відповідальними представниками установ та підприємств, що є роботодавцями майбутніх фахівців.

Випускники кафедри можуть працювати в державних установах, що займаються плануванням та розробкою програм підтримки соціально незахищених груп населення; в громадських та благодійних організаціях а також в комерційних організаціях, що надають соціальні послуги; науково-дослідницьких організаціях, що займаються вивченням соціальних проблем.

Виїздні практичні заняття студентів спеціальності "Соціальна робота" 

У рамках навчального плану студенти Яготинського інституту та коледжу, спеціальності "Соціальна робота" взяли участь у виїздному практичному занятті на базі Соціально реабілітаційного центру для дітей та молоді з функціональними обмеженнями Деснянського району м. Києва. Така форма роботи стала можливою завдяки договору про співпрацю закладів та сприяння директора Центру Чунарьова А.В. (випускника Яготинського МАУП). Студенти працювали у групах (рольова гра), з документами, ознайомилися з роботою психолога, реабілітолога, соціального працівника, специфікою та формами роботи з людьми з особливими потребами, застосували свої теоретичні знання на практиці, та отримали неоціненний досвід.

В рамках реалізації принципу дуальної освіти студенти Яготинського інституту та коледжу спеціалізації "Соціальна робота" відвідали міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Бровари. Майбутні соціальні працівники ознайомилися з роботою закладу, поспілкувалися з педагогами, взяли участь у проведенні практичних розвиваючих занять з вихованцями та інтерактивних ігор. Всіх студентів вразила атмосфера емоційного тепла та затишку центру, батьківської любові до дітей з боку вихователів та персоналу (77 осіб), технічне оснащення та методичне наповнення (кімната Моктесорі, мультимедійні дошки, надсучасний японський ліфт, сольові кімнати). Директор центру запросив студентів для проходження практики та працевлаштування по закінченні вузу. День перебування в Центрі промайнув, як одна мить, залишивши по собі незабутні враження та сльози радості та надхнення від спілкування.  

Яготинський інститут МАУП © 2018 Усі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!