Кафедра загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

Введіть підзаголовок тут

Кафедра «Загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін» у кількості 12 співробітників забезпечує викладання дисциплін за такими основними напрямами: історичний, філософський, культурологічний, релігієзнавчий, українознавчий, мовознавчий, математично-природознавчий. Кафедра здійснює соціально-гуманітарну та фундаментальну підготовку бакалаврів на денній та заочній формах навчання. 

Важливим напрямом роботи кафедри є виховання та розвиток високоінтелектуальної особистості, здатної на практиці реалізувати свої професійні здібності та навички.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія та культура України», «Сучасна українська мова», «Іноземна мова», «Вища математика», «Філософія», «Правознавство», «Інформаційні системи та технології», «Безпека життєдіяльності», «Етика та естетика», «Педагогіка», «Загальна соціологія», «Основи психології», «Основи охорони праці», «Основи академічного письма», «Екологія».

Тема науково - дослідної роботи кафедри «Механізм та реалізація екологічної політики на регіональному рівні»  номер 00.11.10.53.21, затвердженої на 2021-2025 рр.

Мета дослідження: Дослідити особливості взаємодії природи та суспільства; оцінити вплив діяльності аграрного сектору економіки на стан навколишнього середовища; розробити критерії та методи оцінювання стану довкілля на місцевому (Яготинська територіальна громада) і регіональному рівнях; сформувати пропозиції щодо мінімізації впливу сільськогосподарських виробників на стан довкілля (підготовка статей, тез конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування).

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Екологічна просвіта» (керівник - к.ф.н., доцент Чорноштан Т.М.)

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка:

1. підготовка студентів-гуртківців до наукової діяльності;

2. створення умов для розкриття у студентів наукового творчого потенціалу;

3. організація науково-дослідної діяльної роботи студентів-гуртківців та сприяння виданню їх наукових праць;

4. поглиблене опанування студентами-гуртківцями фаховими знаннями з питань охорони і захисту навколишнього природного середовища;


Науково-педагогічний склад кафедри

Потетюєв Сергій Юрійович

Портфоліо викладача

Булан Світлана Анатоліївна

Портфоліо викладача

Чернецька Світлана Юріївна

Портфоліо викладача

Чуб Алла Петрівна

Портфоліо викладача

Воробей Ілля Вікторович

Портфоліо викладачач

Пустовіт Сергій Миколайович

Портфоліо викладачпа

Яготинський інститут МАУП © 2018 Усі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!