Кафедра: Загальноосвітніх дисциплін

Введіть підзаголовок тут

Кафедра: Загальноосвітніх дисциплін

Кафедра здійснює викладання дисциплін із циклу загальної підготовки фахівців з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

- Галузь знань 23 «Соціальне забезпечення», спеціальність 231 «Соціальна робота», спеціалізація «Соціально-правова робота» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія та культура України», «Сучасна українська мова», «Іноземна мова», «Вища математика», «Філософія», «Правознавство», «Інформаційні системи та технології», «Безпека життєдіяльності», «Етика та естетика», «Педагогіка», «Загальна соціологія», «Основи психології», «Основи охорони праці», «Основи академічного письма», «Екологія».

Науково-педагогічний склад кафедри

Чорноштан Тамара Миколаївна - завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент. З 2000 р. - директор Яготинського інституту ПрАТ «ВНЗ» МАУП». Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 100 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 35 років.

Потетюєв Сергій Юрійович - кандидат технічних наук, доцент. Основні положення та результати наукової діяльності відображено в понад 50 наукових працях, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Шульга Анатолій Ілліч - старший викладач. У1994-2002 рр. займав посаду начальника відділу автоматизації та фінансової безпеки АК АПБ «Україна». Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 40 років.

Дроздік Людмила Андріївна - старший викладач, магістр з менеджменту. Завідувач приймальної комісії Яготинського інституту ПрАТ «ВНЗ» МАУП». Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Марченко Юлія Вікторівна - старший викладач, магістр з менеджменту. З 2018 р. займає посаду завідувача денної форми навчання Яготинського інституту ПрАТ «ВНЗ» МАУП». Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 20 років.

Надіф Марія Ігорівна - викладач. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 5 років.

Біловол Юлія Олександрівна - викладач. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 10 років.

Басанець Ілона Віталіїна - викладач. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 5 років.

Тема науково - дослідної роботи кафедри «Механізм та реалізація екологічної політики на регіональному рівні»  номер 00.11.10.53.21, затвердженої на 2021-2025 рр.

Мета дослідження: Дослідити особливості взаємодії природи та суспільства; оцінити вплив діяльності аграрного сектору економіки на стан навколишнього середовища; розробити критерії та методи оцінювання стану довкілля на місцевому (Яготинська територіальна громада) і регіональному рівнях; сформувати пропозиції щодо мінімізації впливу сільськогосподарських виробників на стан довкілля (підготовка статей, тез конференцій, навчальних посібників, участь у розробці планів та програм розвитку органів місцевого самоврядування).

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Екологічна просвіта» (керівник - к.ф.н., доцент Чорноштан Т.М.)

Стратегія розвитку студентського наукового гуртка:

1. підготовка студентів-гуртківців до наукової діяльності;

2. створення умов для розкриття у студентів наукового творчого потенціалу;

3. організація науково-дослідної діяльної роботи студентів-гуртківців та сприяння виданню їх наукових праць;

4. поглиблене опанування студентами-гуртківцями фаховими знаннями з питань охорони і захисту навколишнього природного середовища;