Кафедри

У закладі працює три кафедри: кафедра соціології та соціальної роботи, кафедра природничо - гуманітарних наук, кафедра економіки та менеджменту.

Кафедра соціології та соціальної роботи забезпечує підготовку спеціалістів для роботи у сфері соціального страхування, Державної служби зайнятості, Управління праці та соціального захисту населення, ЗМІ та видавничої справи. Очолює кафедру доктор філософії в галузі політології Євген Валерійович Чорноштан. Професорсько - викладацький склад кафедри налічує 16 осіб: 1 доктор наук, 7 кандидатів наук, доцентів та 8 викладачів вищої категорії.

Завідувачем кафедри природничо - гуманітарних наук є кандидат філософських наук, доцент Тамара Миколаївна Чорноштан. Професорсько - викладацький склад нараховує 8 осіб: 6 кандидатів наук, 2 викладачі.

Кафедра економіки та менеджментуздійснює підготовку фахівців, які добре обізнані у проблемах економіки, комерційної діяльності, бізнес - плануванні, формуванні економічної стратегії фірми, економічної політики. Професорсько - викладацький склад - 10 осіб: 8 кандидатів економічних наук, 2 старші викладачі. Випускники працюють на підприємствах різних галузей економіки, у фінансово - кредитних установах, товарних, фондових біржах. 

За період існування Яготинського інституту МАУП було підготовлено 4054 спеціалісти. Серед наших випускників підприємці, керівники банків, головні бухгалтери, менеджери малого та середнього бізнесу, службовці різних рангів, юристи державних і приватних фірм, співробітники правоохоронних органів тощо.

З метою удосконалення системи освіти та задоволення потреб держави у висококваліфікованих спеціалістах у Яготинському інституті існує багаторівнева система освіти, до якої належить бакалаврат і здійснюється професійна підготовка та перепідготовка спеціалістів за наступними спеціальностями: економіка і управління бізнесом; соціологія управління та паблік рілейшинз; психологія - практична і медична; менеджмент медичний і фармацевтичний, готельного бізнесу й туризму, фінансовий, банківський; бухгалтерський облік та аудит; міжнародна економіка і фінанси; маркетинг, соціологія, соціальна робота, соціологія масових комунікацій та журналістика.