«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

18.06.2016


У зв'язку з бурхливим розвитком соціальної сфери нашого суспільства професія фахівця з соціальної роботи стала однією з найбільш затребуваних на ринку праці. Соціальна робота увійшла в число видів соціальної діяльності, спрямованої на надання допомоги людям, сприяння їм у подоланні їх труднощів. Сенс соціальної роботи - це діяльність з надання допомоги індивідам, сім'ям, групам у реалізації їх соціальних прав і в компенсації фізичних, психічних, інтелектуальних, соціальних та інших недоліків, що перешкоджають повноцінному соціальному функціонуванню.

По закінченню навчання у Коледжі при Яготинському інституті МАУП випускники спеціальності «Соціальна робота» зможуть:

- надавати соціальний допомогу і підтримку, соціальні послуги окремим особам і соціальним групам (літнім людям, інвалідам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, молоді групи ризику, переселенцям, дітям, жінкам і чоловікам, які зазнали насильства тощо);

- вирішувати конфліктні ситуації на різних рівнях (міжособистісних, міжгрупових);

- проводити профілактику соціально небезпечних явищ у суспільстві (наркоманія, алкоголізм, проституція тощо);

- проводити консультації з правових, соціальних, психологічних і педагогічних проблем;

- розробляти регіональні соціальні програми;

- створювати соціальні проекти для забезпечення фізичного, психічного і соціального здоров'я людей;

- проводити ділові переговори в області організації роботи із соціального обслуговування населення;

- надавати першу психологічну допомогу різним категоріям населення тощо.

 Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати:

- у державних організаціях: центрах зайнятості, центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіальних центрах по роботі з населенням, будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, притулках, реабілітаційних, кризових і консультативних центрах, клініках дружніх до молоді, спеціалізованих школах-інтернатах, соціальних гуртожитках, центрах соціально-психологічної допомоги,службах у справах дітей, ін.;

- у недержавних організаціях: благодійних фондах, товариствах, громадських об'єднаннях, приватних соціальних службах, відділеннях міжнародних організацій;

- як фізичні особи-підприємці: соціальним працівником, реабілітологом, волонтером тощо.

Термін навчання на базі неповної середньої освіти становить 4 роки , на базі повної середньої освітив - 3 роки.

Випускники мають право продовжити навчання по даній спеціальності у Яготинському інституті МАУП або інших вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання, а саме, вступаючи на 3 курс без ЗНО.