«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

18.06.2016

Будь-яка форма діяльності людини пов'язана з її організацією, а тому організація виробництва за своєю роллю і призначенням у формуванні знань і вмінь майбутнього фахівця займає провідне місце.

Якщо у вас є бажання проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства; брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління; приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях; використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства, тоді вам до нас на спеціальність «Організація виробництва»!!!

Фахову підготовку зі спеціальності «Організація виробництва» забезпечує циклова комісія організації виробництва, яка має інтелектуальний потенціал в сфері підготовки менеджерів. Викладачі вищої категорії, кандидати економічних наук, які постійно підвищують свій рівень для того, щоб готувати конкурентоспроможних фахівців на сучасному ринку праці.

Навчання за спеціальнісю забезпечує грунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку. У розпорядженні студентів є бібліотека коледжу, сучасні комп'ютеризовані лабораторії, спортивний та тренажерний зали. Наші студенти вміють навчатись і веселитись, підтвердженням цього є вечори відпочинку. Студенти беруть активну участь у фестивалях художньої самодіяльності «Міс коледжу», «Свято осені», у діяльності художніх колективів, а також у різноманітних спортивних заходах.

В організації навчального процесу в коледжі використовують мультимедійні технології з використанням сучасного устаткування; освітні комп'ютерні програми ; інтерактивні технології навчання - ділові ігри, дискусії, проблемні лекції, презентації.

Універсальність підготовки дам можливість випускникам успішно працювати на виробничих підприємствах різних галузей, в інвестиційних компаніях, банках, фінансових установах, на підприємствах сфери послуг, торгівлі, консалтингу.

Термін навчання на базі неповної середньої освіти становить 3 роки і 6 місяців.

Випускники можуть продовжити навчання за напрямом «Менеджмент і адміністрування» на 3 курсі Яготинського інституту МАУП чи в інших ВНЗ України без ЗНО!

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності

- помічників керівників основних засобів і виробничих підрозділів;

- інспекторів відділу кадрів;

- організаторів з персоналу;

- диспетчерів виробництва;

- агентів з постачання;

- офіс-менеджерів.