Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Інститут

Про Яготинський інститут МАУП

Яготинський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» функціонує на ринку освітніх послуг з 2000 року. У 2010 р. при Інституті було відкрито коледж де навчаються випускники дев'ятих класів. 

Директор інституту - кандидат філософських наук, доцент, доктор філософії в галузі освіти Чорноштан Тамара Миколаївна. Народилась 6 травня 1963 року в селі Нова-Басань, Бобровицького району, Чернігівської області. Закінчила Київський Державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю вчитель географії та біології. У 2005 році закінчила МАУП за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію магістр з управління навчальним закладом. Автор понад 100 наукових праць з проблем захисту навколишнього середовища та екологічної освіти, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 35 років. 

Інститут здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

- 231 «Соціальна робота», спеціалізація «Соціально-правова робота»;

- 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»;

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування».

Професорсько-викладацький склад Інституту налічує 35 викладачі, понад        50 % з яких мають наукові ступені та вчені звання. У структурі Інституту діє три кафедри:

- «Соціальної роботи»;

- «Фінансів та менеджменту»;

- «Загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін».

Викладачі Інституту постійно беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях. Публікують тези доповідей у матеріалах наукових конференцій.

В Інституті діє Вчена рада та Науково-методична рада, які вирішують питання організації, координації і контролю наукової, навчальної та методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Навчальний процес у Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» МАУП» відбувається у сучасно обладнаному власному навчальному корпусі, який має загальну площу 1817,3 м2. Інститут має 16 аудиторій, актовий зал на 100 місць, читальний зал бібліотеки на 70 місць, спортивний зал, мультимедійні аудиторії, 2 нові комп'ютерні класи, гуртожиток на 50 ліжко-місць для іногородніх студентів.

В Інституті активно діє студентське самоврядування, яке представлено роботою Студентської Ради. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, різноманітних художніх конкурсів, систематично відвідують музеї. В інституті діє Студентське наукове товариство, участь у роботі якого беруть близько 70 студентів. Щорічно на базі Інституту проходять студентські науково - практичні конференції, круглі столи.

В Інституті відбуваються постійні зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами, творчими особистостями. Серед гостей Інституту були Герой України, дисидент Левко Лук'яненко, заступник Голови Верховної Ради України Володимир Гриньов, Народний депутат України Олег Ляшко, Член-кореспондент Української Академії політичних наук, професор Микола Головатий, Лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, письменник Володимир Яворівський та ін.

Серед інших ВНЗ столичної області Яготинський інститут ПрАТ "ВНЗ" МАУП" займає достойне місце в системі освіти.

Яготинський інститут МАУП © 2018 Усі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!