Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Інститут

Про Яготинський інстит МАУП

Яготинський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» функціонує на ринку освітніх послуг з 2000 року. У 2010 р. при Інституті було відкрито коледж де навчаються випускники дев'ятих класів. 

Директор інституту - кандидат філософських наук, доцент, доктор філософії в галузі освіти Чорноштан Тамара Миколаївна. Народилась 6 травня 1963 року в селі Нова-Басань, Бобровицького району, Чернігівської області. Закінчила Київський Державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю вчитель географії та біології. У 2005 році закінчила МАУП за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію магістр з управління навчальним закладом. Автор понад 100 наукових праць з проблем захисту навколишнього середовища та екологічної освіти, серед них статі у наукових фахових виданнях України та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій. Стаж науково-педагогічної діяльності становить 35 років.

Інститут здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

- 231 «Соціальна робота», спеціалізація «Соціально-правова робота»;

- 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»;

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування».

Професорсько-викладацький склад Інституту налічує 30 викладачів, понад  50 % з яких мають наукові ступені та вчені звання. У структурі Інституту діє три кафедри:

- «Соціальної роботи та соціології»;

- «Економіки та менеджменту»;

- «Загальноосвітніх дисциплін».

Викладачі Інституту постійно беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях. Протягом 2020 р. викладачами Інституту було надруковано 44 публікації у наукових фахових виданнях та тези доповідей у матеріалах наукових конференцій.

В Інституті діє Вчена рада та Науково-методична рада, які вирішують питання організації, координації і контролю наукової, навчальної та методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Навчальний процес у Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» МАУП» відбувається у сучасно обладнаному власному навчальному корпусі, який має загальну площу 1817,3 м2. Інститут має 16 аудиторій, актовий зал на 100 місць, читальний зал бібліотеки на 70 місць, спортивний зал, мультимедійні аудиторії, 2 нові комп'ютерні класи, гуртожиток на 50 ліжко-місць для іногородніх студентів.

В Інституті активно діє студентське самоврядування, яке представлено роботою Студентської Ради. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, різноманітних художніх конкурсів, систематично відвідують музеї. В інституті діє Студентське наукове товариство, участь у роботі якого беруть близько 70 студентів. Щорічно на базі Інституту проходять студентські науково - практичні конференції, круглі столи.

В Інституті відбуваються постійні зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами, творчими особистостями. Серед гостей Інституту були Герой України, дисидент Левко Лук'яненко, заступник Голови Верховної Ради України Володимир Гриньов, Народний депутат України Олег Ляшко, Член-кореспондент Української Академії політичних наук, професор Микола Головатий, Лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, письменник Володимир Яворівський та ін.

Положення про Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Ліцензовані спеціальності в єдиній державній електронній базі

План роботи Вченої ради на 2021 р.

План роботи науково-методичної ради на 2020-2021 н.р.